Gyldenlund

Bygherre: Kerteminde Komunne
Aflevering: 2015-02-10

Byggeriet af Gyldenlund i Langeskov, er i status aflevering.

 

Mangelafhjælpning er under udførelse, generelt er der meget få fejl/ mangler på byggeriet. Dette kan tilskrives et rigtig godt arbejdsklima blandt alle involverede entreprenører, samt god byggeledelse. Vi ser frem til et nyt og spændende projekt med Dansk BoligByg.